Política de privacidade

A efectos do disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, Jar Novoa informa ao usuario da existencia de ficheiros automatizados de datos de carácter persoal rexistrados no Rexistro Xeral de Protección de Datos. O obxectivo principal destes ficheiros é a xestión, administración e mantemento dos servizos prestados e/ou contratados, e para actividades comerciais e de mercadotecnia.

Envío e rexistro de datos de carácter persoal

O envío de datos persoais é obrigatorio para contactar e recibir información sobre os servizos prestados por Jar Novoa. Do mesmo xeito, non proporcionar datos persoais solicitados ou non aceptar esta política de protección de datos significa que é imposible recibir información sobre devanditos servizos.

De conformidade co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, informámoslle de que os datos persoais obtidos a raíz das súas datos persoais incorporaranse aos ficheiros indicados anteriormente propiedade de Jar Novoa, con domicilio no Polígono Industrial de Botos, s / n – 36519 Lalín – Pontevedra, tendo implementado as medidas de seguridade do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba a regulación do desenvolvemento Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Exactitude e veracidade de los datos proporcionados

O usuario que envía a información a Jar Novoa é o único responsable da veracidade e exactitude dos datos proporcionados. Os usuarios garanten e responden, en todo caso, a exactitude, validez e autenticidade dos datos persoais facilitados e comprométense a mantelos actualizados de forma adecuada. O usuario acepta proporcionar información completa e correcta no formulario de contacto.

Jar Novoa non se fai responsable da veracidade da información que non sexa a súa propia elaboración e para a que se indique outra fonte, polo que non asume ningunha responsabilidade sobre os danos hipotéticos que poidan xurdir do uso desta información.

Cesión de datos a terceiros

Jar Novoa non cederá datos persoais a terceiros. Non obstante, no caso de ser cedidos a algún terceiro producirase información previa, solicitando o consentimento expreso da parte afectada.

Exercicio de dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición

Pode dirixir as súas comunicacións e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición a través do correo postal ao Boto Industrial de Botos, s / n – 36519 Lalín – Pontevedra ou por correo electrónico a info@jarnovoa.com, xunto cunha proba válida en dereito, como fotocopia do DNI e indicando no asunto “Protección de datos”.

Utilización de cookies

JJar Novoa utiliza cookies para obter información e realizar análises estatísticas sobre o uso do espazo web www.jarnovoa.com e permitir o funcionamento dalgúns servizos. As cookies utilizadas por Jar Novoa son anónimas e non fan referencia aos datos persoais do usuario nin permiten acceder aos datos que o usuario poida ter no disco ríxido.

Para obter máis información sobre as cookies que usa Jar Novoa, pode ler a nosa sección de política de cookies.

Aceptación e consentimento

O usuario declara estar informado das condicións de protección de datos persoais, aceptando e consentindo o tratamento por parte de Jar Novoa, na forma e os fins indicados nesta política de protección de datos persoais.

Cambios na presente política de privacidade

Jar Novoa resérvase o dereito de modificar esta política para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia así como ás prácticas da industria. Neste caso, Jar Novoa anunciará nesta páxina os cambios introducidos con anticipación razoable da súa implementación.